Zamówienia publiczne

19.11.2018 r.

Przetarg nieograniczony pod nazwą: Zakup i dostawa fabrycznie nowego jednego samochodu typu autobus 17 osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
(w tym dwóch osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) w ramach realizacji projektu
pn: „Bezpiecznie jeździmy bez barier” współfinansowanego ze środków PFRON
w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr SONSI.ZP.1.2018

2. SIWZ – SONSI.ZP.1.2018

3. Załączniki nr 1, 3, 4, 5, 6, 7 do SIWZ

4. Załącznik nr 2 do SIWZ

5. Umowa – załącznik nr 8 do SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego