Kwartalnik “Nasz Warsztat”

Pismo uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy SON “Sprawni Inaczej” w Skierniewicach