O nas

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych “Sprawni Inaczej” w Skierniewicach powstało w 1993 r. z inicjatywy grupy osób niepełnosprawnych. Jesteśmy organizacją pozarządową „non profit”, posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej zarządu i członków. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, własnego statutu oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Od 1995 roku Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Skierniewicach, którego nadrzędnym celem jest prowadzenie oddziaływań rehabilitacyjno-terapeutycznych wobec dorosłych osób niepełnosprawnych z terenu miasta Skierniewice i powiatu Skierniewice. Jest to jedyna placówka na terenie miasta Skierniewice dla dorosłych osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Skierniewicach liczy obecnie 130 członków. Należą do niego dorosłe osoby niepełnosprawne z różnego rodzaju niepełnosprawnością (ruchową, psychiczną, intelektualną) ich rodzice, opiekunowie, a także inne osoby współpracujące z osobami niepełnosprawnymi.

Działalność Stowarzyszenia ma na celu:

 • zwiększanie aktywności życiowej i fizycznej osób niepełnosprawnych,
 • osiągnięcie możliwie pełnego usamodzielnienia się osób niepełnosprawnych,
 • rozwój i wspieranie różnych metod rehabilitacji,
 • obronę interesów osób niepełnosprawnych,
 • wspieranie inicjatyw gospodarczych członków stowarzyszenia,
 • niesienie pomocy osobom objętym działalnością stowarzyszenia, zwłaszcza pomocy organizacyjnej, prawnej, medycznej oraz w razie potrzeby charytatywnej,
 • prowadzenie na rzecz osób niepełnosprawnych działalności opiekuńczej, leczniczej terapeutycznejedukacyjnej, wychowawczej i sportowo-rekreacyjnej
 • przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej,

Fundusze na działalność organizacji stanowią:

 • składki członkowskie;
 • wpływy ze zbiórek;
 • darowizny, zapisy, dotacje;
 • inne wpływy;
 • od 2013 r – 1% podatku dochodowego.

Adres:

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Skierniewicach
96-100 Skierniewice
ul. Nowobielańska 92 B

Nr NIP 8361013212
Nr REGON 750424860
Nr KRS 0000104514
od 19.11.2012 r. stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego

Władze Stowarzyszenia:

Zarząd

Przewodnicząca – Bogumiła Krakowiak
Sekretarz – Halina Fortuna
Skarbnik – Sławek Stępniak
Członek Zarządu – Danuta Starzec
Członek Zarządu – Andrzej Madej

Główna Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca  – Marianna Wilczak-Kowalczyk
Członek  – Anna Jankowska
Członek  – Zofia Trębska

W ramach Stowarzyszenia funkcjonuje Koło Terenowe w Głuchowie. 

Zarząd Koła

Przewodnicząca  – Krystyna Szcześniak
Sekretarz  – Kazimiera Gołębiowska
Skarbnik  – Anna Kaczuba

Komisja Rewizyjna Koła

Przewodnicząca  – Teresa Marchowiecka
Członek  – Jadwiga Swaczyna
Członek  – Elżbieta Śliwka