Sprawozdania

Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Skierniewicach za rok 2020.

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2020
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja uzupełniające do Bilansu


Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Skierniewicach za rok 2019.

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2019
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja uzupełniające do Bilansu


Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Skierniewicach za rok 2018.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2018
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja uzupełniające do Bilansu


Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Skierniewicach za rok 2017.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2017
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja uzupełniające do Bilansu


Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Skierniewicach za rok 2016.

Informacje Ogólne
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2016
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja uzupełniające do Bilansu


Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Skierniewicach za rok 2015.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2015
Bilans Uproszczony
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa


Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Skierniewicach za rok 2014.

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014
Bilans Uproszczony
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa


Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Skierniewicach za rok 2013.

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013
Bilans Uproszczony
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa


Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Skierniewicach za rok 2012.

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2012
Bilans Uproszczony
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa