Grupa dziennikarska

Grupa dziennikarska działa od grudnia 2005 r.

Tworzą ją uczestnicy Warsztatu, którzy znajdują sens i przyjemność w pisaniu i dzieleniu się z innymi spostrzeżeniami, przemyśleniami oraz informacjami o otaczającym świecie i swoich pasjach. Gazeta daje możliwość rozwoju w zakresie prezentacji samego siebie, swoich poglądów, zainteresowań, pomysłów na życie, ale także rozwijania umiejętności w zakresie budowania tekstów. Pozwala spojrzeć na rzeczywistość oczami osoby niepełnosprawnej, poznać problemy jej środowiska. Często z ich istnienia nie zdają sobie sprawy osoby sprawne.

Na łamach „Naszego Warsztatu” ukazują się wywiady z osobami, które zawodowo zajmują się problematyką niepełnosprawności z samorządowcami, osobami decyzyjnymi, mającymi wpływ na to, jak zaspokajane są potrzeby osób niepełnosprawnych. W kwartalniku prezentujemy sylwetki niepełnosprawnych, którym udało się odnieść sukces. Przeprowadzenie wywiadu, zaplanowanie jego przebiegu to doświadczenie, które pozwala zdobyć umiejętności interpersonalne, doskonalić komunikację werbalną, jednocześnie stwarzając sposobność do podjęcia aktywnej postawy życiowej. Wydawanie gazety jest doskonałą metodą terapeutyczną, jako że w sposób naturalny uczy podejmowania aktywności, angażowania się w działania, borykania się z niepowodzeniami, a przy tym wymaga wytrwałości, konsekwencji, systematyczności. W 2007 r. grupa mogła doskonalić swoje umiejętności uczestnicząc w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez profesjonalistów – dziennikarzy lokalnych gazet „Głosu Skierniewic i Okolicy” oraz “ITS’. W latach 2007 – 2008 redakcja „Naszego Warsztatu” znalazła się wśród laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Gazetek Szkolnych w Rybniku. Zdobyliśmy także nagrody indywidualne (w 2008 r. autorzy artykułów otrzymali pięć wyróżnień indywidualnych).

Tworzenie kolejnych numerów pisma to wielka praca wielu ludzi ale i satysfakcja z wydania nowych numerów, z artykułów, z własnej pracy. Od sześciu lat organizowany jest konkurs, w którym czytelnicy pisma wybierają ”Dziennikarza Roku”. W ciągu roku ukazują się cztery numery kwartalnika. Trzy lata temu był to nakład ok. 50 egzemplarzy, obecnie wydawane jest 350 – 400 numerów pisma. Wydawanie kwartalnika jest możliwe dzięki wsparciu finansowemu udzielanemu nam Stowarzyszenie Rada Polek.