O nas – strona główna

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych “Sprawni Inaczej” w Skierniewicach powstało w 1993 r. z inicjatywy grupy osób niepełnosprawnych. Jesteśmy organizacją pozarządową „non profit”, posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej zarządu i członków. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, własnego statutu oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Od 1995 roku Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Skierniewicach, którego nadrzędnym celem jest prowadzenie oddziaływań rehabilitacyjno-terapeutycznych wobec dorosłych osób niepełnosprawnych z terenu miasta Skierniewice i powiatu Skierniewice. Jest to jedyna placówka na terenie miasta Skierniewice dla dorosłych osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej w Skierniewicach liczy obecnie 130 członków. Należą do niego dorosłe osoby niepełnosprawne z różnego rodzaju niepełnosprawnością (ruchową, psychiczną, intelektualną) ich rodzice, opiekunowie, a także inne osoby współpracujące z osobami niepełnosprawnymi.